Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: ingaraz.sk.
Obchodné meno: Ľuboš Švestka LS Mont
Číslo živnostenského registra: 251-6143
IČO: 41897544
Miesto podnikania: 92041 Leopoldov, Hlohovská cesta 76/58
Telefón: +421 (0)903 783 422
Email: info@ingaraz.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktný a dopytový formulár

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vášho dopytu:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 • IP adresa

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté našim subdodávateľom za účelom vybavenia Vašej objednávky.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

 • Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.
 • Máte právo doplniť alebo opraviť osobné údaje.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania.
 • Máte právo vniesť námietku.
 • Máte právo na podanie sťažnosti.
 • Máte právo na prenos údajov.

Ako chránime vaše údaje

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.